דבר ראש אגף חינוך
ד"ר אבי אדרי
דבר ראש העיר
מר אליהו זוהר

מקרא למיפוי

פיתוח יישום והובלת תהליך המיפוי על פי מתודולוגיית "היישוב במרכז" – אסטרטגיית השקעה ממוקדת יישוב, קרן רש"י 2014-2020

צוות הישוב במרכז: נתנאל טויטו, איריס קליין, סיוון שפר, צפנת שפינר, יעל אפל ונעמה בר שלום

ניהול תהליך המחקר: נעמה בר שלום, שמרית בולקובשטיין וחלי פרץ

עוזר מחקר: עמיר בריגה

 

©כל הזכויות שמורות לצוות הישוב במרכז – קרן רש"י