תמונה3.png

התכנית הלאומית למצוינות בפריפריה

התכנית הלאומית לקידום המצוינות בפריפריה מטעם האגף לתכניות לאומיות במשרד החינוך החלה את דרכה בשנה"ל תשע"ט, ופועלת כיום ב-26 ישובים בפריסה ארצית מכלל המגזרים.ייעודה העיקרי הנו קידום מצוינות בחינוך המדעי כמנוע לפיתוח שפה ותרבות של מצוינות תוך צמצום פערים ומתן שוויון הזדמנויות לתלמידים ותלמידות בחברה הישראלית לגווניה. התכנית מתבססת על מספר עוגנים: טיפוח מצוינות במקצועות מדעיים, מתמטיקה ואנגלית מהגיל הרך ועד לתיכון בדגש על החינוך העל-יסודי, פיתוח הציר המנטלי וההון המדעי ברשות, חיזוק התשתיות הפיזיות וההון האנושי בבתי הספר וברשות המקומית. 
התכנית הלאומית למצוינות בפריפריה פועלת לקידום שותפויות ושיתופי פעולה רחבים עם ארגונים, פרויקטים ומשרדים ממשלתיים כחלק מבניית תשתית מצוינות איכותית בפריפריה.