חיבור בין חינוך לתעסוקה

- יצירת תמונת עתיד על יד חיבור לעולם התעסוקה.

- חשיפה לגיוון תעסוקתי ומרחב אפשרויות המייצרות תמונת עתיד עבור הילד.

מהי תמונת עתיד?

תכנית "צומחים לעתיד" – תכנית הציר המנטלי של התכנית הלאומית למצוינות בפריפריה, בהפעלת עמותת אופנים

 

תמונת עתיד מתייחסת ליכולת הפרט לדמיין "אני עתידי" מצליח, מגיע להישגים ומפגין ביצועים אקדמיים, חברתיים והתנהגותיים טובים.

תלמיד בעל תמונת עתיד אפקטיבית יאמין כי הישגים בלימודי STEM  בבית ספר יועילו לעתידו המקצועי והכלכלי.

גד יאיר בספרו "מחוויות מפתח לנקודות מפנה", מגדיר חווית מפתח כחוויה המהווה גירוי חזק ויכולה להוביל להיסט משמעותי במסלול החיים של יחיד. חווית מפתח יכולה לפתח תמונת עתיד לילד ובכך לאפשר לו לעלות על מסלול חיים הפותח לו הזדמנויות ואפשרויות רחבות ומגוונות.

 

 

חווית מפתח מאפשרת ליחיד לבחור תחום עיסוק בשלוש דרכים עיקריות:

•השפעה מתוך הזדהות אישית עם דמות לחיקוי

השפעה הכרתית – המושגת באמצעות חשיפה לשוק תעסוקת המבוגרים, חשיפה המאפשרת לתלמידים להעריך באופן מציאותי את התאמתם ומשיכתם למקצועות מגוונים ושונים.

גילוי עצמי של הפרט באמצעות התנסות אותנטית בתפקידים מעשיים. התנסות אישית מאפשרת לתלמידים להכיר תחומי עיסוק שונים ומאירה את כישוריהם האישיים וטעמיהם, באופן המאפשר להם לבחון ולהעריך באופן מעשי את מידת התאמתם לעיסוק.