מיומנויות המאה ה-21

 - חינוך לSTEM   מתוך שאיפה לחזק ולפתח את המיומנויות הנדרשות להצלחה בעולם התעסוקה העתידי.

מהן מיומנויות המאה ה-21?

מתוך נייר עמדה של "הגדרת הבעיה: מיומנויות המאה ה-21" של קרן רש"י

 

המסמך Education 2030  מגדיר הOECD  את המונח "מיומנויות" כ"היכולת והקיבולת לבצע תהליכים ולהיות מסוגלים להשתמש בידע בצורה אחראית להשגת מטרה". כלומר, יכולת שנועדה על מנת להשיג תוצאה מסוימת תוך ניצול נכון של משאבים. מיומנות בהקשר הרחב יכולה להיות מוטורית (קורדינציה מוטוריקה עדינה וגסה), קוגנטיבית (תפיסה, קשב, זיכרון), שפתית (פונולוגיה, אוצר מילים, תחביר), אוריינות (קריאה, כתיבה, דיגיטלית) ועוד. כאשר אנחנו מדברים על מיומנויות המאה ה-21 אנחנו נתכוון לסט רחב של: ידע, כישורים, הרגלי עבודה ותכונות אופי החשובים באופן קריטי להצלחה בעולם העבודה העתידי.

מגמות של השנים האחרונות בעולם העבודה, משנות את דרישות שוק העבודה ובהתאם את הכישורים הדרושים לעובדים כדי להצליח. על מנת לעמוד בפרץ השינויים, עובדים צריכים להסתמך עוד יותר על היכולת האנושית הייחודית שלהם שתבדל אותם מחלופת המחשב או מאנשים אחרים בעלי השכלה, רקע וניסיון דומה.

המחקרים השונים חלוקים לגבי מהן המיומנויות החשובות על מנת להצליח בשוק העבודה העתידי. כמובן שיכולה להיות שונות בין תפקיד לתפקיד בהתאם לענף, דרישות התפקיד, מקום העבודה, התרבות הארגונית ועוד. עם זאת, המכון הישראלי לדמוקרטיה מצטט מחקר של אסתר ואן ליר ועמיתיה שניתחו 75 מאמרים וספרים אקדמיים שנכתבו לאחרונה, סקרו את הנושא וביקשו להגדיר מהן אותן סוגי מיומנויות נדרשות. בין הבולטות שבהן הופיע: ניהול מידע, חשיבה ביקורתית, יצירתיות וחדשנות, יכולת פתרון בעיות, שיתוף פעולה, תקשורת, כישורים טכניים-דיגיטליים, הכוונה עצמית ועוד.

גם הOECD  מדגיש סוגים דומים של מיומנויות ומחלק אותם ל-3 אשכולות: אוריינות, כישורי ליבה ומאפיינים אישיותיים.

 

אוריינות מתייחסת לאופן שבו התלמיד משתמש במיומנויות יסוד בחיי היום יום. זהו הבסיס עליו התלמיד בונה כישורי ליבה ומאפיינים אישיותיים. אוריינות זו כוללת: אוריינות לשונית, אוריינות מתמטית, אוריינות מדעית, אוריינות מידע ומדיה (ICT)  ואוריינות תרבותית ואזרחית. רכישת המיומנויות האורייניות בתחומים אלה, הייתה המוקד של מערכות החינוך בעולם. היסטורית, אוריינות לשונית ומתמטית, הייתה מספקת על מנת להיכנס לשוק העבודה. כיום, מיומנויות אלה הן רק נקודת פתיחה לכניסה למסלול של רכישת מיומנויות המאה ה- 21.

 

כישורי ליבה מתארים כיצד תלמיד ניגש למשימות מורכבות. תחת כישורים אלה נכללים: חשיבה ביקורתית ופתרון בעיות, יצירתיות וחדשנות, תקשורת בינאישית ושיתוף פעולה.

 

מאפיינים אישיותיים מתארים כיצד התלמיד מתמודד עם המציאות המשתנה סביבו. מאפיינים אלה כוללים: סקרנות, יוזמה, התמדה וכוח סבל, גמישות, מנהיגות ומודעות חברתית תרבותית ואתית.