כוורת מיפוי תמונת STEM ומיומנויות המאה ה-21

סקר נוער

סקר צוותים חינוכיים

מתודולוגיית מפת הSTEM ומיומנויות המאה ה-21

רגע לפני... מה עשינו ומאיפה הבאנו את כל הנתונים