תפיסה הוליסטית של הSTEM -  לימודי - חברתי - רגשי

 - יצירת שפה משותפת שמטרתה למידה הוליסטית, הנותנת מענה לימודי, רגשי, חברתי ואישי, במרחב החינוכי הפורמלי והבלתי פורמלי

מהו SEL?

מתוך תפיסת הSEL של ארגון CASEL המוביל בתחום

 

למידה חברתית ורגשית (SEL – Social Emotional Learning) הוא התהליך שבאמצעותו ילדים ומבוגרים מבינים ומנהלים רגשות, מציבים ומשיגים יעדים חיוביים, מרגישים ומגלים אמפתיה לאחרים, מקימים ומתחזקים מערכות יחסים חיוביות ומקבלים החלטות אחראיות

 

SEL יכול להיות יותר משיעור של 30 דקות בלבד. גישה מערכתית ל- SEL  מטפחת במכוון סביבת למידה אכפתית, משתפת ושוויונית ושיטות מבוססות ראיות המערבות באופן פעיל את כל התלמידים בצמיחתם החברתית, הרגשית והאקדמית. גישה זו מחדירה למידה חברתית ורגשית לכל חלק מחיי היומיום של התלמידים - בכל כיתות הלימוד שלהם, בכל שעות היום של בית הספר וכשהם נמצאים בבתיהם ובקהילותיהם.

 

מחקרים הראו כי ניתן לטפח התפתחות חברתית ורגשית וניתן ללמד מיומנויות, עמדות והתנהגויות חברתיות ורגשיות באמצעות מגוון גישות:

שיעורים זורמים שנועדו לשפר במפורש את יכולתם החברתית והרגשית של התלמידים.

•פרקטיקות הוראה כמו למידה שיתופית ולמידה מבוססת פרויקטים, המקדמות SEL.

שילוב SEL ותוכנית לימודים אקדמית כמו אומנויות שפה, מתמטיקה, לימודי חברה או בריאות.

אסטרטגיות ארגוניות המקדמות SEL כיוזמה רחבת בית ספר היוצרת אקלים ותרבות התורמת למידה.