מה זה אקוסיסטם?

"כשמערכת אקולוגית משגשגת זה אומר שהאנשים פיתחו

דפוסי התנהגות - או תרבות - שמייעלים את שטף הרעיונות, הכישרון וההון בכל מערכת."

מערכת (System) אקולוגית (Eco) הינו מושג שהוגדר בשנת 1935 על ידי האקולוג ארתור טנסלי. המושג מגיע מתחום האקולוגיה ומתייחס לקהילה של אורגניזמים חיים המשתלבת עם המרכיבים הלא חיים בסביבתה, ואשר מתקיימים יחדיו כמערכת סגורה. רכיבים אלו קשורים זה לזה דרך מחזורי תזונה וזרמי אנרגיה. למשל: אנרגית שמש נכנסת למערכת דרך הצמחים בתהליך של פוטוסינתזה, החיות אוכלות את הצמחים וכאשר הן מתות הן נרקבות והופכות לחומר שמזין את הצמחים בשלב מאוחר יותר ותורם להמשך החיים שלהם.

בשנים האחרונות גברה ההשאלה של מונח אקוסיסטם מההקשר האקולוגי שלו להקשר האנושי. הבחירה במונח זה איננה סתמית אלא נועדה על מנת להגדיר מערכת סגורה אשר כלל המרכיבים בה מזינים אלה את אלה וגוררים שרשרת של נסיבות שמשפיעות האחת על השנייה. לפי הגדרה שנוסחה במכון ראות לגבי מושג האקוסיסטם: "אקוסיסטם הוא מושג המתאר מערכת אנושית סבוכה על מכלול הפרטים, הקבוצות, הארגונים, הכוחות, המעשים והתפיסות המרכיבים אותה. האקוסיסטם מתאר מציאות רב-רובדית הנוצרת ממפגש של מספר רב של מערכות המורכבות מתתי-מערכות ומפרטים, ואת השפעתם אלה על אלה." ההקשר המקובל ביותר לאקוסיסטם היום הוא ההקשר העסקי-יזמי ומיוחס במיוחד לענף ההייטק. כך, תעשיות הייטק בערים או באזורים מסוימים בעולם מוגדרות כאקוסיסטם כאשר שלל המרכיבים נוגעים לסביבה היזמית-הייטקיסטית: חברות גדולות, סטארטאפים, משקיעים, קרנות, מעצבים, חללי עבודה, מוסדות פיתוח והשכלה וכו' מהווים חלק מתוך האקוסיסטם ומסייעים אחד לשני ובסך הכולל לפיתוח והרחבה של האקוסיסטם ושגשוגו.

באקוסיסיטם חברתי-חינוכי שותפים כל הגורמים על הרצף שמלידה לתעסוקה ביניהם מערכות חינוך פורמליות ובלתי פורמליות, ארגוני מגזר שלישי, הורים וילדים, צעירים, חברות עסקיות, מוסדות השכלה גבוהה והכשרה מקצועית, נציגי חברה וקהילה, נציגי ממשל ורשות ועוד ופועלים ביחד במטרות ומשימות משותפות כדי לקדם את מיומנויות המאה ה-21 ותפיסת ה-STEM ולהביא להצלחה ושגשוג של הילד מלידתו ועד השתלבותו בעולם העבודה.

 

אקוסיסטם STEM ומיומנויות המאה ה-21 מכוון לגבש ולעצב דמות בוגר יישובית המוכן לאתגרי העתיד, מחזיק בכישורי חיים מפותחים ובעל זיקה של זהות ושייכות לישוב בו גדל.

 

באקוסיסטם פועלים כל הגופים להצלחה ולקידום של הילד.

STEM ומיומנויות המאה ה-21